Inżynieria Biomedyczna i Akustyczna

Strona Główna Program Specjalności Charakterystyka Specjalności Materiały dydaktyczne Przydatne Linki

Godz.
w tyg.
Semestr VII
Semestr VIII
Semestr IX
Semestr X
23
Zaaw. tech. model. i sym.
2w/2pkt.


Praca
magisterska

28 pkt


ok. 400 godz.
22
Sygnał mowy
2w1L/4pkt (E)

Cyfrowe przetwarzanie
sygnałów akustycznych
1w2L/4pkt (E)

21
Elektroakustyka
2w1c1L/5pkt (E)

20
19
Systemy obrazowania
medycznego
2w1L/4pkt (E)18
17
Podstawy
inżynierii biomedycznej
2w2L/5pkt (E)
16
Przetwarzanie i analiza
sygnałów biomedycznych
2w1L/4pkt (E)
Informatyka medyczna
i telemedycyna
2w1L1p/5pkt (E)

15
14
13
Strukt. i procesy w organiz.
żywych        2w/3pkt

Zastosowania
ukł. analog., PLD i ASIC
2w1L/4pkt (E)

12
Zastosow. procesorów
sygnał.     1w1L/3pkt

11
Matematyka 3
2w1c/4pkt (E)
10
Pracownia problemowa 1
2L2p/6pkt
Pracownia problemowa 2
2L2p/6pkt
9
8
Ekonomia i podst. biznesu
2w/3pkt
7
6
Przedmiot do wyboru 4
3 godz./4pkt
Przedmiot do wyboru 6
3 godz./4pkt
Przedmiot do wyboru 8
3 godz./4pkt
5
4
3
Przedmiot do wyboru 5
3 godz./4pkt
Przedmiot do wyboru 7
3 godz./4pkt
Przedmiot do wyboru 9
3 godz./4pkt
2
Seminarium dyplomowe
2c/2pkt

1

Legenda:
w - wykłady
c - ćwiczenia
L - laboratoria
p - projekty
pkt - punkty
E - egzamin
Jak odczytać opis przedmiotu?
np. 2w1L1p/5pkt (E)
2w - tygodniowo dwie godziny wykładów
1L - tygodniowo jedna godzina laboratoriów
1p - tygodniowo jedna godzina projektu
5pkt - pięć punktów za ukończenie przedmiotu
E - przedmiot kończy się egzaminem