Kurs:     ZASTOSOWANIA UKŁADÓW ANALOGOWYCH, PLD i ASIC

 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

 2. mgr inż. Andrzej Biedka, Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zakład Cybernetyki i Elektroniki,
  e-mail: biedka@ps.pl

 3. Język wykładowy:

 4. polski

 5. Liczba punktów:

 6. 4

 7. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:

 8. studia magisterskie dzienne jednolite, kierunek: elektronika i telekomunikacja, specjalność: inżynieria biomedyczna i akustyczna

 9. Status kursu dla ww. studiów:

 10. obowiązkowy

 11. Informacje o formach zajęć:
Sem.
Pkt.
Wykład
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćw/ćw. komp.
Laboratorium
Projekt
G./sem.
F.z.
G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z.
waga waga waga waga waga
VIII
4
30
E
-
-
-
-
15
ZR
-
-
1,0 - - 0,8 -
 1. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):     

 2. Technika cyfrowa 1 i 2, Układy elektroniczne analogowe, Technika mikroprocesorowa, Specjalizowane układy scalone i procesory sygnałowe, Podstawy inżynierii biomedycznej, Elektroakustyka.

 3. Program wykładów:

 4. Przegląd nowoczesnych analogowych układów scalonych stosowanych w urządzeniach pomiarowych, aparaturze biomedycznej i sprzęcie RTV. Wzmacniacze pomiarowe, izolacyjne, dużej mocy, wzmacniacze operacyjne specjalne. Układy zasilające liniowe i impulsowe, przetworniki DC/DC. Przyrządy ze sprzężeniem ładunkowym CCD. Scalone przetworniki pomiarowe. Przetworniki C/A, A/C, sigma-delta. Wybrane przykłady elektronicznych układów stosowanych we wszczepialnych rozrusznikach serca i aparatach słuchowych. Przykładowe rozwiązania układów VLSI analogowych i cyfrowych w technologii neuro-IC (m. in. neuroprocesory). Zastosowania modułów PLD (CPLD, FPGA) w krytycznych czasowo algorytmach przetwarzania sygnałów 1-, 2- i 3-D. Synteza układów cyfrowych w strukturach PLD z wykorzystaniem dekompozycji funkcjonalnej oraz techniki mikroprogramowej. Przykłady układów ASIC typu Full Custom stosowanych w urządzeniach telekomunikacyjnych, sprzęcie biomedycznym i AV.

 5. Program zajęć praktycznych:

 6. Badanie parametrów statycznych i dynamicznych wzmacniaczy pomiarowych i izolacyjnych. Projektowanie CAE i badanie stabilizatorów impulsowych. Uruchamianie procedur obsługi przetworników A/C z magistralami szeregowymi. Badanie realizowanych sprzętowo (w strukturach CPLD) wybranych algorytmów DSP. Badanie elektronicznych modeli neuronu.

 7.  Literatura: