Kurs:     ZASTOSOWANIE PROCESORÓW SYGNAŁOWYCH

 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

 2. dr inż. Marek Jaskuła, Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zakład Cybernetyki i Elektroniki,
  e-mail: Marek.Jaskula@ps.pl

 3. Język wykładowy:

 4. polski

 5. Liczba punktów:

 6. 3

 7. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:

 8. studia magisterskie dzienne jednolite, kierunek: elektronika i telekomunikacja, specjalność: inżynieria biomedyczna i akustyczna

 9. Status kursu dla ww. studiów:

 10. obowiązkowy

 11. Informacje o formach zajęć:
Sem.
Pkt.
Wykład
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćw/ćw. komp.
Laboratorium
Projekt
G./sem.
F.z.
G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z.
waga waga waga waga waga
IX
3
15
E
-
-
-
-
15
ZR
-
-
1,0 - - 1,0 -
 1. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):     

 2. Informatyka 1 i 2, Specjalizowane układy scalone i procesory sygnałowe.

 3. Program wykładów:

 4. Omówienie architektury procesoraSHARC ADSP21161 oraz narzędzi programistycznych. Omówienie algorytmów i wybranych aplikacji procesorów sygnałowych: moduł wejścia/wyjścia, filtry cyfrowe FIR. Efekty dźwiękowe: linia opóźniająca, phaser, flanger, efekt pogłosowy; generowanie sygnałów metodą wavetable. Inne zastosowania.

 5. Program zajęć praktycznych - instrukcje do pobrania w formacie pdf:

 6. Obsługa układów wejścia/wyjścia, realizacja efektów dźwiękowych: opóźnienie, przesuwnik fazy (phaser), przesuwnik wysokości dźwięku, pogłos, efekt wirujących głośników, efekt flanger, synteza dźwięku, filtracja.

 7.  Literatura: