Kurs:     SYSTEMY OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO

 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

 2. dr inż. Krzysztof Penkala, Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zakład Cybernetyki i Elektroniki,
  e-mail: penkala@ps.pl

 3. Język wykładowy:

 4. polski

 5. Liczba punktów:

 6. 4

 7. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:

 8. studia magisterskie dzienne jednolite, kierunek: elektronika i telekomunikacja, specjalność: inżynieria biomedyczna i akustyczna

 9. Status kursu dla ww. studiów:

 10. obowiązkowy

 11. Informacje o formach zajęć:
Sem.
Pkt.
Wykład
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćw/ćw. komp.
Laboratorium
Projekt
G./sem.
F.z.
G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z.
waga waga waga waga waga
VIII
4
30
E
-
-
-
-
15
ZR
-
-
1,0 - - 0,8 -
 1. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):     

 2. Matematyka 1 i 2, Fizyka 1 i 2, Informatyka 1 i 2, Podst. i algorytmy przetw. sygnałów 1 i 2, Zastos. komputerów do zaawansowanych obliczeń techn., Podstawy inżynierii biomedycznej.

 3. Program wykładów:

 4. Kurs zapoznaje studentów z dynamicznie rozwijającą się gałęzią diagnostycznej aparatury biomedycznej - systemami obrazowania medycznego (SOM), wg schematu: - fizyczne podstawy uzyskiwania obrazu w danej modalności SOM, - budowa i działanie aparatury, - techniki pomiarowe oraz komputerowe przetwarzanie i analiza danych obrazowych dla celów diagnostycznych, - tendencje rozwojowe. Przegląd problematyki SOM obejmuje: właściwości układu wzrokowego jako odbiornika informacji a dane obrazowe w SOM; termografia (TG); obrazowanie USG, kolorowy Doppler (obrazowanie przepływów); obrazowanie w medycynie nuklearnej (NM), gammakamera, techniki SPECT i PET; cyfrowa radiografia (DR); cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA); tomografia komputerowa (TK, CT); systemy obrazowania z użyciem jądrowego rezonansu magnetycznego (MRI, NMR), ultraszybkie techniki akwizycji obrazu (EPI); biooptyczne metody obrazowania; grafika komputerowa a SOM - m.in.: wirtualna endoskopia, wizualizacja danych w magnetokardiografii (MKG), magnetoencefalografii (MEG), tomografii bioimpedancyjnej; fuzja obrazów z różnych modalności SOM; problemy archiwizacji i przesyłania danych obrazowych (m.in. kompresja obrazu) - systemy PACS, standard DICOM 3.

 5. Program zajęć praktycznych  - harmonogram oraz instrukcje_1 i instrukcje_2 do pobrania w postaci plików pdf

 6. Badania podzespołów aparatury USG i TK. Oprogramowanie do analizy i wizualizacji biomedycznych sygnałów 2-D (mapowanie czynności bioelektrycznej mózgu: topographic brainmapping - TBM i siatkówki oka: elektroretinografia wieloogniskowa - mfERG). Programy MATLAB i IDL w analizie biomedycznych sygnałów 2-D. Programy OSIRIS i PC-Image do analizy biomedycznych danych obrazowych. Oprogramowanie dla medycyny nuklearnej (systemy GAMMA AT i GAMMA VISION). Zapoznanie się z aparaturą SOM w szpitalnych ośrodkach diagnostyki obrazowej.

 7.  Literatura:


       Ćwiczenia  laboratoryjne w roku akademickim 2006/2007

 1. Program dydaktyczny do badań filtrów 2-D. Program PC Image do analizy biomedycznych danych obrazowych. System USG (TCD – TransCranial Doppler).

 1. Program analizy biomedycznych danych obrazowych OSIRIS.

 1. Przetwarzanie i analiza biomedycznych danych obrazowych w środowisku MatLab (1).

 1. Przetwarzanie i analiza biomedycznych danych obrazowych w środowisku MatLab (2).

 1. DICOM 3 – standard biomedycznych danych obrazowych.

 1. Badania systemów GAMMA AT i GAMMA VISION dla medycyny nuklearnej.

7/8.Diagnostyczna aparatura obrazująca i komputerowe systemy planowania radioterapii (Regionalny Szpital Onkologiczny na Golęcinie – 4 godz.).