Kurs:     STRUKTURY I PROCESY W ORGANIZMACH ŻYWYCH

 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

 2. dr inż. Krzysztof Penkala, Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zakład Cybernetyki i Elektroniki.

 3. Język wykładowy:

 4. polski

 5. Liczba punktów:

 6. 3

 7. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:

 8. studia magisterskie dzienne jednolite, kierunek: elektronika i telekomunikacja, specjalność: inżynieria biomedyczna i akustyczna

 9. Status kursu dla ww. studiów:

 10. obowiązkowy

 11. Informacje o formach zajęć:
Sem.
Pkt.
Wykład
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćw/ćw. komp.
Laboratorium
Projekt
G./sem.
F.z.
G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z.
waga waga waga waga waga
VII
3
30
Z
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0 - - - -
 1. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):     

 2. Matematyka 1 i 2, Fizyka 1 i 2, Metrologia i technika eksperymentu, Zastosowania komputerów do zaawansowanych obliczeń techn.

 3. Program wykładów:

 4. Kurs zapoznaje studentów z podstawami anatomii (struktura) i fizjologii (procesy) organizmów, w ujęciu systemowym. Na bazie nauk z zakresu biofizyki i biocybernetyki zostają wprowadzone opisy oraz modele dotyczące budowy i funkcji organizmu, od poziomu elementów struktury komórkowej (zwłaszcza błony komórkowej), poprzez tkanki, narządy i układy, do organizmu jako całości. Szczególna uwagę poświęca się układom: krążenia, oddechowemu, mięśniowemu i ruchowemu, nerwowemu (w tym narządom zmysłów) oraz genetycznemu. Słuchaczy zapoznaje się z termodynamiką procesów życiowych i z oddziaływaniem czynników fizycznych na ustrój żywy. Zaznajomienie studentów z charakterystykami i parametrami związanymi z budową oraz funkcjami organizmu prowadzi do zrozumienia problematyki biosystemów, w szczególności zachodzących w nich procesów komunikacji i sterowania. Stwarza to podstawy dla wprowadzenia w dalszych kursach wiedzy z zakresu zaawansowanych technologii biomedycznych (m. in. biopomiarów, aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, bioprotez, inżynierii rehabilitacyjnej, robotyki medycznej, biometrii i bioinformatyki).

 5. Program zajęć praktycznych:

 6. -

 7.  Literatura: