Pytania na egzamin dyplomowy – zakres związany ze specjalnością IBA

 1. Tor elektroakustyczny – rodzaje, podstawowe elementy i ich właściwości, parametry i zastosowania.
 2. Pole akustyczne w przestrzeni otwartej i w pomieszczeniach zamkniętych – podstawowe parametry i zjawiska.
 3. Systemy stratnej kompresji danych audiowizualnych – wykorzystywane zjawiska, zasada działania, przykłady.
 4. Właściwości neuronu i jego modele.
 5. Prądy upływu w aparaturze elektromedycznej, zagadnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu.
 6. Wzmacniacz pomiarowy jako wzmacniacz wstępny sygnałów bioelektrycznych.
 7. Metody opisu sygnału mowy w dziedzinie czasu i częstotliwości.
 8. Metody syntezy sygnału mowy.
 9. Charakterystyki i elementy składowe systemów automatycznego rozpoznawania mowy.
 10. Klasyfikacja i charakterystyka sygnałów biomedycznych.
 11. Układy odprowadzeń i charakterystyka sygnałów EEG oraz zasady analizy EEG w technice mapowania czynności elektrycznej mózgu (TBM).
 12. Zasady otrzymywania obrazu w tomografii komputerowej (TK), generacje systemów TK.
 13. Gammakamera – budowa, działanie, charakterystyki i parametry, pomiary wykonywane na podstawie danych obrazowych w badaniach dynamicznych.
 14. Wzmacniacze pomiarowe i izolacyjne – rozwiązania układowe, charakterystyki.
 15. Moduły PLD w sprzętowej realizacji cyfrowego przetwarzania obrazu (CPO).
 16. Projektowanie filtrów FIR metodą okien czasowych, kryteria optymalizacji okien czasowych.
 17. Zasada kompresji dźwięku: mp3.
 18. Bazy danych w medycynie.
 19. Systemy informacyjne typu HIS i PACS – porównanie (wymagania, struktura, stosowane standardy).
 20. Zastosowanie DSP do aktywnej eliminacji hałasu.