Kurs:     PODSTAWY INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

 2. dr inż. Krzysztof Penkala, Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zakład Cybernetyki i Elektroniki,
  e-mail: penkala@ps.pl

 3. Język wykładowy:

 4. polski

 5. Liczba punktów:

 6. 5

 7. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:

 8. studia magisterskie dzienne jednolite, kierunek: elektronika i telekomunikacja, specjalność: inżynieria biomedyczna i akustyczna

 9. Status kursu dla ww. studiów:

 10. obowiązkowy

 11. Informacje o formach zajęć:
Sem.
Pkt.
Wykład
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćw/ćw. komp.
Laboratorium
Projekt
G./sem.
F.z.
G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z.
waga waga waga waga waga
VII
5
30
E
-
-
-
-
30
ZR
-
-
1,0 - - 0,6 -
 1. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):     

 2. Matematyka 1 i 2, Fizyka 1 i 2, Informatyka 1 i 2, Materiały, konstr., technologie aparat. elektr., Metrologia i technika eksperymentu, Układy elektroniczne analogowe, Miernictwo e i t.

 3. Program wykładów:

 4. Kurs ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w problematykę dyscypliny inżynieria biomedyczna - prezentuje jej przedmiot badań, metodykę, rys historyczny, powiązania z innymi dziedzinami wiedzy (m. in. relacje między inżynierią biomedyczną a fizyką medyczną, biocybernetyką, bioniką, bioinformatyką, biometrią). Biosystemy, biomateriały, biomechanika z inżynierią rehabilitacyjną, robotyka medyczna - zarys zagadnień. Techniki biopomiarów (parametry i charakterystyki układów i narządów organizmu), ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sprzężeń występujących pomiędzy aparaturą biomedyczną a pacjentem. Technologie informacyjne, telekomunikacja w ochronie zdrowia i edukacji medycznej - przegląd zagadnień telemedycyny (telematyki medycznej). Problemy inżynierii klinicznej, w tym bezpieczeństwo użytkowania aparatury medycznej, zarządzanie jakością w sprzęcie medycznym - działanie szpitalnego CED (Clinical Engineering Department), dyrektywy Komisji Europejskiej w tym zakresie. Tendencje rozwojowe inżynierii biomedycznej (m. in. zastosowania nanotechnologii) i integracja z innymi dyscyplinami.

 5. Program zajęć praktycznych - harmonogram harmonogram_szpital oraz instrukcje do ćwiczeń AN MA SE ST WP WRS w postaci plików pdf

 6. Badania biomedycznych czujników i przetworników pomiarowych, w tym elektrod. Wzmacniacz pomiarowy z optoizolacją. Badania wybranych parametrów aparatury medycznej z punktu widzenia bezpieczeństwa jej użytkowania. Zapoznanie się z systemami teleserwisowymi oraz z oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie jakością w sprzęcie biomedycznym.

 7.  Literatura: