Kurs:     INFORMATYKA MEDYCZNA I TELEMEDYCYNA

 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

 2. dr inż. Krzysztof Penkala, Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zakład Cybernetyki i Elektroniki,
  e-mail: penkala@ps.pl

 3. Język wykładowy:

 4. polski

 5. Liczba punktów:

 6. 5

 7. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:

 8. studia magisterskie dzienne jednolite, kierunek: elektronika i telekomunikacja, specjalność: inżynieria biomedyczna i akustyczna

 9. Status kursu dla ww. studiów:

 10. obowiązkowy

 11. Informacje o formach zajęć:
Sem.
Pkt.
Wykład
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćw/ćw. komp.
Laboratorium
Projekt
G./sem.
F.z.
G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z.
waga waga waga waga waga
IX
5
30
E
-
-
-
-
15
ZR
15
Z
1,0 - - 0,8 0,8
 1. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):     

 2. Matematyka 1 i 2, Informatyka 1 i 2, Metody sztucznej inteligencji, Sieci telekom. 1 i 2 - Internet, Zastos. komputerów do zaawans. obliczeń techn., Podstawy inżynierii biomedycznej, Przetwarzanie i analiza sygnałów biomedycznych.

 3. Program wykładów:

 4. Kurs zapoznaje studentów z zastosowaniami technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia. Treści kursu obejmują zagadnienia: przegląd głównych kierunków badań i rozwoju w informatyce i telematyce medycznej; reprezentacja wiedzy medycznej; specjalistyczne bazy danych medycznych, rozwój SBDM; elektroniczny rekord pacjenta; wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej; AI w medycynie: systemy eksperckie, sztuczne sieci neuronowe; komputerowe systemy planowania radioterapii; sztuczna rzeczywistość VR i A(Augmented)R w medycynie; systemy informacyjne w służbie zdrowia (systemy RIS, CIS, HIS, PACS); standardy HL 7 i DICOM 3, technologia XML; Internet w ochronie zdrowia; telediagnostyka, telekonsultacje lekarskie, telechirurgia, telematyka w ratownictwie medycznym, teleopieka, teleedukacja medyczna, teleserwis aparatury medycznej; bioinformatyka - metody analizy informacji genetycznej.

 5. Program zajęć praktycznych (harmonogram oraz instrukcje do ćwiczeń):

 6. Programy MATLAB, IDL i LabVIEW w analizie danych biomedycznych. Modele aksonu (SIMULINK). Przykład systemu eksperckiego we wspomaganiu diagnostyki medycznej. Układy modulacji sygnału EKG dla systemów "telecardio". Bezprzewodowa transmisja sygnałów biomedycznych. Zapoznanie się z wykorzystaniem usług internetowych w medycynie. Zaznajomienie się z systemami HIS, RIS, komputerowego planowania radioterapii, telekardiologicznymi oraz z teleserwisem sprzętu medycznego (w placówkach szpitalnych).

 7.  Literatura: