Kurs:     ELEKTROAKUSTYKA

 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

 2. dr inż. Witold Mickiewicz, Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zakład Cybernetyki i Elektroniki,
  e-mail: witold.mickiewicz@ps.pl

 3. Język wykładowy:

 4. polski

 5. Liczba punktów:

 6. 5

 7. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:

 8. studia magisterskie dzienne jednolite, kierunek: elektronika i telekomunikacja, specjalność: inżynieria biomedyczna i akustyczna

 9. Status kursu dla ww. studiów:

 10. obowiązkowy

 11. Informacje o formach zajęć:
Sem.
Pkt.
Wykład
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćw/ćw. komp.
Laboratorium
Projekt
G./sem.
F.z.
G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z.
waga waga waga waga waga
VII
5
30
E
-
-
15
ZR
15
ZR
-
-
1,0 - 0,7 0,7 -
 1. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):     

 2. Technika analogowa 1 i 2, Układy elektroniczne analogowe, Podstawy i algorytmy przetwarzania sygnałów 1 i 2.

 3. Program wykładów:

 4. Elektroakustyka na tle innych nauk pokrewnych. Rys historyczny rozwoju elektroakustyki jako nauki. Podstawowe zjawiska i pojęcia związane rozchodzeniem się fal akustycznych, dźwiękowych i z polem akustycznym. Słuch ludzki - budowa, rola poszczególnych elementów, zasada dyskryminacji głośności i częstotliwości, efekt maskowania, słyszenie dwuuszne. Akustyka pomieszczeń, czas pogłosu. Adaptacje akustyczne, akustyka architektoniczna, walka z hałasem Analogie elektro-mechano-akustyczne. Zasady tworzenia modeli przetworników elektroakustycznych. Elementy toru elektroakustycznego. Mikrofony - klasyfikacja, budowa, zasada działania, parametry. Stereofoniczna technika mikrofonowa. Głośniki dynamiczne i słuchawki, kolumny głośnikowe, projektowanie. Dźwięk cyfrowy, technika dither, jitter, przetworniki sigma-delta. Dźwięk przestrzenny. Technologia 3-D audio. Audiometria.

 5. Program zajęć praktycznych (harmonogram oraz instrukcje do ćwiczeń):

 6. Obliczenia związane z podstawowymi parametrami pola akustycznego. Zastosowanie miary decybelowej do opisu poziomów sygnałów w torze elektroakustycznym. Projektowanie kolumn głośnikowych. Projektowanie analogowych korektorów sygnału audio. Modelowanie przetworników elektroakustycznych. Szumy w układach elektroakustycznych. Technologia nagrań dźwiękowych. Technika nagłaśniania. Pomiary mikrofonów i głośników. Pomiary audiologiczne.

 7.  Literatura: