Kurs:     CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH

 1. Odpowiedzialny za kurs, jego miejsce zatrudnienia i e-mail:

 2. dr inż. Marek Jaskuła, Instytut Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Zakład Cybernetyki i Elektroniki,
  e-mail: Marek.Jaskula@ps.pl

 3. Język wykładowy:

 4. polski

 5. Liczba punktów:

 6. 4

 7. Rodzaj studiów, kierunek, specjalność, kierunek dyplomowania:

 8. studia magisterskie dzienne jednolite, kierunek: elektronika i telekomunikacja, specjalność: inżynieria biomedyczna i akustyczna

 9. Status kursu dla ww. studiów:

 10. obowiązkowy

 11. Informacje o formach zajęć:
Sem.
Pkt.
Wykład
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Ćw/ćw. komp.
Laboratorium
Projekt
G./sem.
F.z.
G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z. G./sem. F.z.
waga waga waga waga waga
IX
4
15
E
-
-
-
-
30
ZR
-
-
1,0 - - 1,0 -
 1. Wymagane zaliczenie kursów poprzedzających (lub określenie wymaganej wiedzy):     

 2. Informatyka 1 i 2, Podstawy algorytmów i przetwarzania sygnałów 1 i 2.

 3. Program wykładów:

 4. Analiza widmowa: okna czasowe, FFT, metody czasowo-częstotliwościowe. Filtracja sygnału: filtr wysokich i niskich częstotliwości, filtr zakresowy, equalizer parametryczny, filtr trzasków. Wybrane algorytmy efektów dźwiękowych: bramka szumów, redukcja szumów, doppler, dynamika, echo, kompresja i rozszerzenie, flanger, interpolacja, inwersja wartości dodatnich na ujemne, kompensacja, efekty stereo, efekty głośności, szybkość odtwarzania. Wybrane metody kompresji dźwięku. Algorytmy syntezy dźwięku: metody widmowe, algorytmy abstrakcyjne.

 5. Program zajęć praktycznych  - instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych w formacie pdf

 6. Realizacja w programie MATLAB wybranych narzędzi analizy widmowej i algorytmów przetwarzania sygnałów akustycznych.

 7.  Literatura: