Inżynieria Biomedyczna i Akustyczna

Wysłany dnia: 10 maja 2011, o godzinie 10:01
Sukces studentów WE na XL Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie
Z przyjemnością informujemy o sukcesie naszych studentów. W dniach 6–8 maja 2011 r. na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie odbyło się XL Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Reprezentowali nas członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Akson (opiekun – dr inż. Krzysztof Penkala). Przedstawili oni następujące prace: •„Wirtualne obrazowanie rezonansu magnetycznego jako metoda poprawiania jakości obrazów medycznych”, inż. Przemysław Makiewicz (z S2/ET); •„Konstrukcja i zastosowanie cyfrowej linii opóźniającej zbudowanej na bazie układu FPGA”, inż. Michał Jabłoński, inż. Przemysław Makiewicz (z S2/ET). Za pierwsze z tych wystąpień przyznano nagrodę – drugie miejsce w panelu nauk technicznych. Pierwsze i trzecie miejsca w tym panelu zajęły referaty studentów Wojskowej Akademii Technicznej. Nagrodzona praca z naszego wydziału stanowi kontynuację badań prowadzonych w Katedrze Inżynierii Sygnałów, Systemów i Elektroniki, które zostały w części zaprezentowane w obronionej niedawno pracy dyplomowej inżynierskiej Przemysława Makiewicza.

Powrót